ביטוח

המשרד שותף בניהולן של התביעות הייצוגיות המשמעותיות ביותר שהוגשו בנושא ביטוח רכב: תביעות ייצוגיות בגין אי תשלום בעבור אמצעי מיגון; תביעות ייצוגיות בגין אי תשלום ריבית המתווספת על תגמולי הביטוח; תביעות בנושא קיזוז שלא כדין משכר טרחת שמאי; תביעות בנושא קיזוז שלא כדין של סכומי מע"מ ותביעות בנושא הפחתות בניגוד לדין מפיצוי המגיע בגין ירידת ערך. המשרד שותף בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת הביטוח "דיקלה" שעניינה הטעיית מבוטחים בתוכנית הביטוח "כללית משלים".

TOP  
שינוי גודל גופן
ניגודיות