איכות הסביבה

המשרד מוביל שורה ארוכה של תובענות ייצוגיות סביבתיות, ובכלל זאת תובענה ייצוגית כנגד מפעל "חד פלדה" בגין זיהום בדיוקסינים, תובענה ייצוגית כנגד מפעל "פרוטארום" בגין יצירת מפגעי ריח, תובענה ייצוגית כנגד מפעל "כרמל כימיקלים" בעתלית, תובענה ייצוגית כנגד בז"ן בגין יצירת ענן עשן שחור, וכן תובענות ייצוגיות כנגד מפעלים דוגמת מכתשים, תרכובות ברום, סולבר-אשדוד וכיתן. חלק גדול מהתביעות הנ"ל נסתיימו בהסדרי פשרה.

TOP  
שינוי גודל גופן
ניגודיות