הגבלים עסקיים

תחום ההגבלים העסקיים הינו אחד התחומים המתפתחים במשפט הישראלי. חוק ההגבלים העסקיים מטיל מגבלות על פעילותם של בעלי מונופולין, וכן מטיל איסורים על יצירה של הסדרים כובלים ועל מיזוגים ללא קבלת אישור מאת הממונה על ההגבלים העסקיים. סוגיות מתחום ההגבלים העסקיים עולות פעמים רבות בקשר עם פעולות שגרתיות שמבצע התאגיד ועם הסכמים שונים הנוצרים במהלך הפעילות העסקית העשויים ליפול לגדרי החוק (ובכלל זאת הסדרי בלעדיות, הסדרי אי תחרות, הסכמי רכישת פעילות וכיוצ"ב). משרד עו"ד כהן-ישראלי, במחלקה בראשות עו"ד אמיר ישראלי, הינו בעל נסיון רב בטיפול בנושאים הגבליים, ובכלל זאת במתן ייעוץ בנושאים שונים ובליטיגציה הגבלית. עו"ד אמיר ישראלי הינו בין היתר שותף בכתיבת מאמרים וספרים בתחום ההגבלים העסקיים.

אמיר ישראלי, "כוחו של השוק: על התובענה הייצוגית מכוח חוק ההגבלים העסקיים" משפטים לז תשס"ז,131.
אמיר ישראלי, "על רשתות גדולות וספקים קטנים: הגיעה העת כי דיני ההגבלים העסקיים יכירו בקיומו של "כוח חוזי יחסי", עלי משפט ד' (תשס"ד) 279.
אמיר ישראלי, "תחרות בלי ערכים או תחרות בין ערכים? טענות של הסדר כובל המועלות בידי צדדים להסדר" דין ודברים ב(1) (תשס"ו) 297.
מיכל גל, אמיר ישראלי, מנחם פרלמן, "הסדרים כובלים" (פרק בספר "ניתוח כלכלי של דיני ההגבלים העסקיים" (מיכל גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008)
מיכל גל, אמיר ישראלי, "פעמון על צוואר החתול: ההכרזה על קיומו של מונופול בהתאם להוראות חוק ההגבלים העסקיים", משפט ועסקים ז (תשס"ז) 137

TOP  
שינוי גודל גופן
ניגודיות